istiklalmarsi.gen.tr https://www.istiklalmarsi.gen.tr İstiklal Marşı, 10 Kıta Okunuşu ve Tarihi tr-TR hourly 1 Copyright 2019, istiklalmarsi.gen.tr Thu, 21 Mar 2013 00:00:00 +0000 Fri, 15 Nov 2019 00:00:00 +0000 60 İstiklal Marşı Bestecisi https://www.istiklalmarsi.gen.tr/istiklal-marsi-bestecisi.html Tue, 04 Dec 2018 19:04:10 +0000 İstiklal Marşı Bestecisi, İstiklal Marşımıza ayrı kişiler tarafından, iki defa beste yapılmıştır. Bu bestecilerin birincisi; Ali Rıfat Çağatay, diğeri Osman Zeki Üngör’dür. Milli Eğitim Bakanlığının, 1921 yılında İstiklal Marşı Bestecisi, İstiklal Marşımıza ayrı kişiler tarafından, iki defa beste yapılmıştır. Bu bestecilerin birincisi; Ali Rıfat Çağatay, diğeri Osman Zeki Üngör’dür. Milli Eğitim Bakanlığının, 1921 yılında istiklal marşı yazılması için düzenlediği şiir yarışmasında gönderilen, 724 şiir içinden (bazı itirazlara rağmen) oy çokluğu ile seçilen, Mehmet Akif ERSOY’un, Kahraman Ordumuza izafeten yazdığı şiiri Türkiye’ nin İstiklal Marşı olacaktı.

İstiklal Marşı İçin Beste Yarışması Düzenlenmesi: 

Aynı yılda (1921) bu İstiklal Marşı şiiri için beste yarışması düzenledi, ancak bu yıl içerisinde açılan beste yarışmasından bu şiire layık bir beste çıkmadı. Bunun üzerine, 1924 yılında bu şiirin bestelenmesi için ikinci defa bir beste yarışma daha düzenlendi. Düzenlenen bu yarışmaya 24 bestekar katıldı, Ankara’da yapılan beste yarışmasında toplanan beste yarışmasının jüri üyeleri, Ali Rıfat ÇAĞATAY’ın bestesini, İstiklal Marşı bestesi için uygun görerek, kabul etti. Ali Rıfat ÇAĞATAY’ın Bu bestesi 1930 yılına kadar tüm yurtta marş olarak okundu. Ancak 1930 yılında bu beste uygun görülmeyip, onun yerine, o dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında Şef olan Osman Zeki Üngör’ün 1922 yılında bestelediği, beste uygun görülerek yürürlüğe konmuştur. İstiklal Marşının armonisi Edgar Manas, bando düzenlemesi ise  İhsan Servet Künçer  tarafından yapılmıştır. Zeki ÜNGÖR’ün yakın dostu olan Cemal Reşit Rey’in verdiği bir röportajında anlattığına göre, bu beste aslında başka bir güfte için yapılmış, İstiklal Marşı olacağı düşünülmemiştir. Söz ve melodilerde görülen (Prozodi) uyumsuzluk bundan kaynaklanmaktadır. İstiklal Marşı protokol gereği, yalnızca ilk iki dörtlüğü beste eşliğinde söylenmektedir.

İstiklal Marşı Bestecisi

Ali Rıfat Çağatay; (doğum tarihi 1869 vefat Tarihi: 3 Mart 1935), Türk udi, çellist, kemençezen, bestekar. İstiklal Marşı’nı besteleyen İlk kişidir.
İstanbul’da doğup ve yaşamını yine burada devam ettiren Ali Rıfat Çağatay, dönemin ünlü hocalarından müzik eğitimleri gördü. Birinci Dünya Savaşı döneminde İstanbul’da kurulan ve İstanbul’ un müzik tarihi için önemli bir yere sahip olan Şark Musiki Cemiyeti’ne başkanlık yaptı. Türk Musikisi Ocağı kurumunu kurdu. 50 kadar bestesi, müzik konulu birçok makalesi vardır. 1921 yılında resmi marş olarak kabul edilen Mehmet Akif Ersoy’un şiiri İstiklal Marşı’na ilk besteyi Ali Rıfat Bey yapmış, Bu beste 1924’ten 1930’a kadar kullanılmıştır.

İstiklal Marşı BestecisiOsman Zeki Üngör; (doğum yılı: 1880 vefatı: İstanbul 28 Şubat 1958), besteci, orkestra şefi ve keman virtüözü. İstiklal Marşı’nın bestecisi olarak tanındı. Osmanlı döneminde sarayda ilk Türk kemancı olarak yetiştirilmiş, çok fazla klasik batı müziği besteci keman konçertolarını Türkiye'de çalan ilk Türk sanatçı olmuştur. Günümüz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın temeli olan Osmanlı saray orkestrasını yönetip, orkestranın ilk kez İstanbul’da halka açık konserler verdirip, cumhuriyetimizin ilanından sonra, Ankara’daki ilk senfonik konserlerin yapılmasını sağlamıştır. Cumhuriyetin ilk önemli öğrenim kurumu olan Musiki Muallim Mektebi’nin oluşmasına katkı sağlayan, Osman Zeki Üngör Besteci Ekrem Zeki Ün'ün babasıdır.

İstiklal Marşı’nın Bestelenmesi:

Osman Zeki Üngör, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşını besteleyerek ün saldı. Osman Zeki Bey, 1921’ de Mehmet Akif’in şiiri İstiklal Marşı’nın güftesi seçilmesinden sonra 1922 yılında Maarif Bakanlığı tarafından düzenlenen beste yarışmasına davet edildi, bu davete ondan başka 23 kişi daha katıldı. Bu yarışmada jüri tarafından Ali Rıfat Bey’in alaturka usulü bestesi birinci olmuştu. Ama 1930 senesinde Maarif Bakanlığı resmi kurumlara gönderdiği bir genelge ile o güne kadar Ali Rıfat Bey'in bestesi]]> Eski İstiklal Marşı https://www.istiklalmarsi.gen.tr/eski-istiklal-marsi.html Tue, 04 Dec 2018 20:09:29 +0000 Eski İstiklal Marşı: Türkiye’ nin içine girdiği Kurtuluş Savaşının en zor dönemlerinde, bir milli marşa duyulan ihtiyacı düşünen, Milli Eğitim Bakanlığı, 1921 yılında istiklal marşı yazılması için bir ş Eski İstiklal Marşı: Türkiye’ nin içine girdiği Kurtuluş Savaşının en zor dönemlerinde, bir milli marşa duyulan ihtiyacı düşünen, Milli Eğitim Bakanlığı, 1921 yılında istiklal marşı yazılması için bir şiir yarışması düzenledi. Yarışmaya katılımcılar tarafından toplam 724 şiir gönderildi. Yarışmayı kazanacak şiire para ödülü verileceği için ilk başta Mehmet Akif Ersoy bu yarışmaya katılmak istemedi. Ancak, zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi (Tanrıöver) beyin Mehmet Akif Ersoy’ a ısrar etmesi üzerine, ödülsüz olması kaydıyla, o da şiirini gönderdi.

Yapılan elemeler sonucu, Mehmet Akif ERSOY’ un 20 Şubat 1921 pazar günü yazdığı Kahraman Ordumuza vurgusu taşıyan bu şiiri, Tbmm' nin 12 Mart 1921 cumartesi günü yapılan oturumunda bazı itirazlara karşın büyük çoğunluk ile Türkiye'nin “İstiklal Marşı” şiiri olarak seçildi. 

İstiklal Marşı İçin Beste Yarışması Düzenlenmesi: 

Aynı yıl (1921) içerisinde bir de bu İstiklal Marşı 'nın şiiri için beste yarışması düzenledi, Maalesef bu yıl içerisinde açılan bu yarışmadan kesin bir sonuç çıkmadı.  1924 yılında Şiirin bestelenmesi için ikinci bir yarışma daha düzenlendi. Düzenlenen bu yarışmaya 24 besteci katıldı, Ankara’da toplanan seçici kurul Ali Rıfat Çağatay’ın bestesini, uygun görerek, kabul etti. Eski İstiklal Marşı' nın bestesi 1930 yılına kadar okunduysa da 1930 yılında bu beste değiştirilip, yerine, o dönemdeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör’ün 1922’de yaptığı bugün bile okunmaya devam edilen beste yürürlüğe konmuştur. Toplam olarak dokuz dörtlük ve bir beşlikten ibaret olan İstiklal Marşının armonisi Edgar Manas, bando düzenlemesi de İhsan Servet Künçer  tarafından yapılmıştır. Zeki Üngör’ ün yakın dostu olan Cemal Reşit Rey’le yapılan bir röportajda söylediğine göre, bu beste aslında başka bir güfte üzerine yapılmış, İstiklal Marşı olması  için düşünülüp, beste yapılmamıştır. Sözlerinde ve melodilerde zaman zaman görülen (Prozodi) uyumsuzluğun asıl nedeni de budur. İstiklal Marşının protokol gereği, yalnızca ilk iki dörtlüğü beste eşliğinde söylenmektedir.

Eski İstiklal Marşıİstiklal Marşının Vurgusu: 

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı şiirinde, Kurtuluş Savaşının ordumuz  tarafından kazanılacağına olan inancı, Türk askerinin yürek ve özverili güvenini, Türk halkının bağımsızlığa, hakka, vatanına ve dinine bağlılığı dile getirmiştir. Şiirin tümü, dörtlükler halinde yazılarak (Son bölüm beş dize) toplam kırk bir dizeden oluşmuştur. 
]]>
İstiklal Marşı 2 Kıtası https://www.istiklalmarsi.gen.tr/istiklal-marsi-2-kitasi.html Wed, 05 Dec 2018 13:10:30 +0000 İstiklal Marşı 2 KıtasıÇatma, kurban olayım, çehreni ey şanlı hilal!Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celalSana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
İstiklal Marşı 2 Kıtası
Çatma, kurban olayım, çehreni ey şanlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk’ a tapan milletimin istiklal!İstiklal Marşı 2 Kıtası

Şair bu kıta da  bayrağımıza yönelerek sesleniyor Uğruna canımı vereyim, ne olur kaşlarını çatma. Ey hilal kaşlı güzel bayrağı Neden bize dargın azarlar gibi bakıyorsun Seni o nazlı nazlı dalgalandığın göklerimizden indirmelerine izin vereceğimizi mi sandın Kahraman milletim hür yaşamak ve seni hür yaşatmak için çok fazla kan döktü, şu anda da dökmektedir. Sen bize kaş çatarak, uğrunda yapılan bu fedakarlıkları hiçe sayarsan, dökülen kanlarımız sana helal değildir. Doğruluk ve adalet için çalışan, Allah’a (c.c.)  inanarak ona kulluk eden, istiklali uğruna canını veren milletimin hakkı bağımsızlıktır, hürriyettir.
]]>
İstiklal Marşı Ne Zaman Yazıldı https://www.istiklalmarsi.gen.tr/istiklal-marsi-ne-zaman-yazildi.html Thu, 06 Dec 2018 08:43:22 +0000 İstiklal Marşı Ne Zaman Yazıldı, Sözleri, Mehmet Akif Ersoy'un, bestesi Osman Zeki Üngör'ündür. Birinci dünya savaşından sonra elimizde kalan son vatan parçası, Anadolu düşmanlar tarafından işgal edişmiş, ezan İstiklal Marşı Ne Zaman Yazıldı, Sözleri, Mehmet Akif Ersoy'un, bestesi Osman Zeki Üngör'ündür. Birinci dünya savaşından sonra elimizde kalan son vatan parçası, Anadolu düşmanlar tarafından işgal edişmiş, ezan sesleri susmuş, Türk milleti tarihin en karanlık günlerini yaşıyordu. Türk ordusu milleti ile bütünleşerek dört koldan yurdumuza saldıran düşmanlara karşı ölüm kalım savaşına girdi. İstiklal marşı Türk milletinin yürüttüğü bu kahramanca mücadeleyi dile getirmek ve ordumuzun milli mücadelede manevi gücünü yükseltmek amacıyla Milli Şairimiz, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan (İSTİKLAL MARŞI) 12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edildi. Mehmet Akif Türk milletinin kan ağladığı o karanlık günlerde Anadolu'yu adım adım dolaştı. Milletin çaresizliğini gördü. Onlara çözüm çareleri üretti. Halkı kurtuluş için mücadeleye çağırdı. İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli marşıdır. TBMM'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda Mehmet Akif'in şiiri milli marş olarak kabul edildi.

İstiklal Marşı Harbi, En heyecanlı günlerinde, toplumu bir araya getirici ve ortak duyguların canlandırıcı, bir milli marş gereksinimini gidermek amacıyla Maarif Vekaleti, 1921'de bir güfte yarışması düzenlendi. Bu yarışmaya 724 şiir katıldı. Kazanan güfteye, para ödülü konduğu için, önce yarışmaya katılmak istemeyen Mehmet Akif, Maarif Vekili Hamdullah Suphi'nin ısrarı üzerine "Kahraman Ordumuza" adadığı şiirini, yarışmaya soktu. Mecliste İstiklal Marşını okuyan ilk kişi Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi'dir.

İstiklal Marşı Bestelenmesi, açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katıldı. 1924 yılında Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etti. Bu beste 1930 yılına kadar çalındıysa da 1930'da değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe kondu. Marşın armonilemesini Edgar Manas, bando düzenlemesini, İhsan Servet Künçer yaptı. Şiir 9 dörtlük ve 1 beşlikten oluşur. İlk iki dörtlük İstiklal Marşı'nın güftesi olarak söylenir.

İstiklal Marşı Ne Zaman YazıldıKorkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak
O benimdir, o benim milletimindir ancak

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal!
]]>
İstiklal Marşının Kabulü https://www.istiklalmarsi.gen.tr/istiklal-marsinin-kabulu.html Fri, 07 Dec 2018 02:58:48 +0000 İstiklal Marşı: Sözleri büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, bestesi Zeki Üngör tarafından yapılmış olan Türkiye Cumhuriyetinin Mlli Marşıdır. 10 Kıtadır. Törenlerde ve resmi toplantılarda sadece iki kıta İstiklal Marşı: Sözleri büyük şair Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, bestesi Zeki Üngör tarafından yapılmış olan Türkiye Cumhuriyetinin Mlli Marşıdır. 10 Kıtadır. Törenlerde ve resmi toplantılarda sadece iki kıtası okunmaktadır. 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

İstiklal Marşının Kabulü: Kurtuluş savaşının o felaket günleri esnasında Atatürk ve İsmet İnönü paşa tarafından milli birlik heyecanını üst seviyede tutacak, vatan sevgisini ve inancı koruyacak bir marşın yazılması düşünülmüştü. Model olarak Fransız ordusu alınmıştır. Aslında Türkler bunu zaten kullanmışlardır. Özellikle Osmanlı ordusunu cenk meydanında bu coşkuyu üst seviyede tutmak maksadıyla Mehter Takımı kurmuş ve günümüzde bile hala etkisini sürdürmeye devam etmektedir.Zamanın Milli Eğitim Bakanına talimat verilerek bir yarışma düzenlenmesi istenmiş, yarışmada birinci olan şiirin İstiklal Marşı olması ve şairine de 500 lira ödül verilmesi kararlaştırılmıştı. Bu yarışma ilan edilince Milli Eğitim Bakanlığına 734 şiir gönderildi. Komisyon tarafından bunlar bir değerlendirmeye tabi tutularak bunlardan 6 tanesi seçildi. Fakat Meclise sunulan o 6 şiirin hiç birisi de beğenilmedi. O zamanlar Burdur Milletvekili olan Mehmet Akif ortaya konulan para ödülünden rahatsız olmuş ve yarışmaya katılmamıştı. Bunu duyan mebus arkadaşları Akif'i oyuna getirerek; yarışma iptal oldu para ödülü de kaldırıldı. Deyip Akif'in şiiri yazmasına sebep olmuşlardır. Bu haberi alan Mehmet Akif 2 gün gibi kısa bir zamanda şiiri yazarak teslim etmiştir. Rivayete göre unutmamak için duvarlara bile yazdığı söylenmektedir. Akif imza atmadan Milli Eğitim Komisyonuna şiirini teslim etti. Diğer seçilen 6 şiirle birlikte orduya teslim edildi ve ordu komutanından askere okutulmaları talimatı verildi. İstiklal Marşının KabulüOkunan 7 şiirin sonucunda bütün askerler Akif'in kaleme aldığı şiiri birinci seçti. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. İlk olarak 1 Mart 1921 günü mebuslara okuna şiir o kadar çok beğenildi ki defalarca okunmasından dolayı, o gün oylamaya geçilemedi. 12 Mart 1921 günü yapılan ikinci oturumda oy çokluğu ile kabul edildi. Ardından bestesi için bir yarışma düzenlendi. 24 besteci katıldı. Bunlardan Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi kabul edilerek 1930 yılına kadar bu besteyle okuna marşımız. 1930 yılında Cumhurbaşkanlığı orkestra şefi Zeki Üngör tarafından tekrar bestelenerek,günümüzde okunduğu şekline kavuştu.

İlk sözü cesaret aşılamak için "korkma" ile başlayan ve her kelimesinde şandan, şereften, vatan ve bayrak sevgisinden bahseden bu eşsiz şiir  kıyamet kopana kadar bu milletin bağımsızlık marşı olarak kalacaktır. Büyük şairin dediği gibi; Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı Yazdırmasın.
]]>
İstiklal Marşı 10 Kıta https://www.istiklalmarsi.gen.tr/istiklal-marsi-10-kita.html Fri, 07 Dec 2018 03:18:59 +0000 İstiklal Marşı 10 Kıta, İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. 12 Mart 1921 yılında TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir. İstiklal Marşı 10 Kıta, İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış, Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. 12 Mart 1921 yılında TBMM tarafından milli marş olarak kabul edilmiştir.

1.Kıta

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

İstiklal Marşı 10 Kıta

2.Kıta

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

3. Kıta

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

4.Kıta

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar

5.Kıta

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Doğacaktır sana va'dettigi günler hakk'ın...

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

6.Kıta

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı:

Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

7.Kıta

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda

Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

8.Kıta

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

9.Kıta

O zaman vecd ile bin secde eder, varsa, taşım,

Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na'şım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

10.Kıta

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

 

]]>
İstiklal Marşı Notaları https://www.istiklalmarsi.gen.tr/istiklal-marsi-notalari.html Fri, 07 Dec 2018 21:54:37 +0000 İstiklal Marşı notaları, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan milli marşımızın armonilerini Edgar Manas, bando düzenlemelerini ise İhsan Servet Künçer yapmıştır. Marşın protokol gereği, ilk iki tane İstiklal Marşı notaları, toplamda dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşan milli marşımızın armonilerini Edgar Manas, bando düzenlemelerini ise İhsan Servet Künçer yapmıştır. Marşın protokol gereği, ilk iki tane dörtlüğü besteyle birlikte İstiklal Marşı olarak söylenebilir.

İstiklal Marşımızın kabulü

Mehmet Akif Ersoy'un "Kahraman Ordumuz" sungusunu taşıyan 20 Şubat 1921 tarihinde yazdığı şiiri, 12 Mart 1921 tarihinde büyük bir çoğunlukla defalarca okunarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce İstiklal Marşımız olarak kabul edilmiştir. Kabul edildiği sene beste yarışması açılsa da, bundan bir sonuç alınamamıştır. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı ikinci kez bir yarışma düzenlemiştir. Düzenlenen bu yarışmaya aralarında Sadettin Kaynak, Zeki Üngör, Lemi Atlı, Zati Arca, Ali Rıfat Çağatay, Rauf Yekta'nın olduğu 24 besteci katılmıştır. Seçim süreci uzadığından besteciler yurdun farklı yerlerinde kendi bestelerini çaldırmış olsa da, Ankara'da bulunan seçici kurul 1924 yılında Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini uygun görmüştür. 1930 tarihine kadar bu beste kullanılmış olsa da, aynı yıl değiştirilerek, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi olan Osman Zeki Üngör'ün 1922 yılında hazırlamış olduğu beste yürürlüğe  sokulmuştur. Bu beste bugün kullanılan milli marşımızın bestesi olmuştur.

İstiklal Marşı Notaları

İstiklal Marşımızın notaları

 • Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak
 • Do - mi- fa- sol- re- fa- mi - mi- la - si -do - si - sol - si
 • Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak
 • Si - la - si - fa - fa - la - sol - re - mi - fa - sol - la - si - do - re
 • O benim milletimin yıldızıdır parlayacak
 • Mi - re - re - re - si - la - sol - do - si - do - fa - do - si - la - sol  
 • O benimdir o benim milletimindir ancak
 • Fa - sol - fa - mi - mi - re - do - si - la - sol - fa - mi - si - do - mi

İstiklal Marşı Notaları

]]>
İstiklal Marşı Anlamı https://www.istiklalmarsi.gen.tr/istiklal-marsi-anlami.html Sat, 08 Dec 2018 05:09:25 +0000 İstiklal marşı anlamı, İstiklal marşı milletimizin varlığını, hürriyetini, bütünlüğünü ve istiklalini temsil eden bir marştır. Marşımızın içinde milletimizin düşünceleri, hayatı, gücü ve görüşleri İstiklal marşı anlamı, İstiklal marşı milletimizin varlığını, hürriyetini, bütünlüğünü ve istiklalini temsil eden bir marştır. Marşımızın içinde milletimizin düşünceleri, hayatı, gücü ve görüşlerine yer verilmiştir. İçinde milletimizim bağımsızlığı, kahramanlıkları, şanlı tarihi anlatılmıştır. Milli marşımızda milletimizin bağrından kopan şehitlerin ve gazilerin yaşadıkları, duyguları vardır. Bu yüzden marşımızı  yaşatmak için çaba sarf etmeli, saygı duymalıyız. Milletimizi tek fikir altında toplayan, tek amaca yönlendiren milli marşımız, 12 Mart 1921 tarihinde kabul edilen on kıtadan oluşur. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmış olan milli marşımız, milletimizi temsil eden bir değerdir.

İstiklal marşımızın kıtalarının anlamı nedir

 • Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
 • Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
 • O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
 • O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

Mehmet Akif Ersoy marşımızın ilk kıtasında, milletimizin cesaretini arttırmak, milli duygularını harekete geçirmek için "Korkma" diye başlamıştır. Bayrağımızın topraklarımızda ilelebet dalgalanacağını, göklerden inmeyeceğini, milletimizin varlığını devam ettireceğini ve buna inancı olduğunu anlatmıştır. Ülkemizi milletimizin tüm fertlerinin sonuna kadar savunacağını, bayrağımızın var olmamızın ve bağımsızlığın sembolü olduğunu belirtmiştir. Bayrağımıza sahip çıkan milletimiz, onu elde etmek isteyenlere gözdağı vermiştir. Kimsenin bayrağımızı almaya gücü yetmeyecektir. 

 • Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!
 • Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal
 • Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal..
 • Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal! 

Marşımızın ikinci kıtasında bayrağa seslenen şair, milletin düştüğü zor durumdan ay yıldızlı bayrağın küskün ve kırgın olduğunu anlatmıştır. Bayrağın öfkeden sıyrılmasını, göklerde dalgalanmasını, kahraman milletimize gülmeye devam etmesini söylemiştir. Bayrağın bu öfkeden vazgeçmemesi halinde, uğruna dökülmüş olan şehit kanlarının helal olmayacağını, Allah'a inanmış olan milletimizin bağımsızlığı hak eden bir ulus olduğunu söylemiştir.

İstiklal Marşı Anlamı
 • Ben ezelden eridir hür yaşadım, hür yaşarım.
 • Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım!
 • Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
 • Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Marşın üçüncü kıtasında Türk milletinin ağzından, milletimizin tarih boyunca hür yaşadığını, bundan sonrada hür yaşayacağını anlatan şair, milletimizin özgürlüğüne engel olacak olanların, boş umutlar yaşadığını ifade etmiştir. Türk milletinin güçlü olduğunu, önünde hiç bir engelin duramayacağını belirtmiştir. 

 • Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
 • Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
 • Ulusun korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
 • "Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar

Marşımızın dördüncü kıtasında düşmanların daha güçlü olmasına rağmen, Türk milletinin maneviyatının gücüne dikkat çeken şair, Türk milletindeki iman dolu yüreğinin her türlü silah karşısında güçlü olduğunu, herkesin bundan korkması gerektiğini, düşmanların boşuna uğraştığını belirtmiştir. Kimsenin vatanımızı ele geçirmek için boşuna heveslenmemesini ifade etmiştir. Medeniyeti arkasına alarak, kişilere eziyet çektirenlerin artık son çırpınışları olduğunu, bunların imana sahip olanlar karşısında yenilgiye uğrayacağını söylemiştir.

 • Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın.
 • Siper]]> Zeki Üngör https://www.istiklalmarsi.gen.tr/zeki-ungor.html Sat, 08 Dec 2018 12:06:23 +0000 Zeki Üngör; Santuri Hilmi Efendinin torunu olarak 1880 senesinde Üsküdar da dünyaya gelen Osman Zeki Üngör henüz On bir yaşında iken( saray orkestrasına)   Musika-i Hümayune kabul edilerek keman bölümünü başarıyla bi Zeki Üngör; Santuri Hilmi Efendinin torunu olarak 1880 senesinde Üsküdar da dünyaya gelen Osman Zeki Üngör henüz On bir yaşında iken( saray orkestrasına)   Musika-i Hümayune kabul edilerek keman bölümünü başarıyla bitirdi. Orkestrada gösterdiği başarı derecesi II. Abdülhamit'in beğenisini kazanarak konser kemancısı eğitimi alarak yetiştirildi ve başkemancı olarak Opera orkestrasına tayin edilip bu görevde Vondra Bey’in ardından uzun seneler boyu başkemancı olarak görevini yerine getirdi. Binbaşı rütbesine getirilen Zeki Üngör, ardından Saray orkestrasına getirilerek şef oldu.

  Osman Zeki Üngör  Safvet Atabinen'in kurduğu senfonik orkestra’da başkemancı vazifesi alarak geldi. Ardından yaylı çalgılar bölümü hocalığına getirildi. Daha sonra İstanbul Erkek Muallim Mektebi'nde hocalık yaparak talebeler yetiştirdi.

  Osman Zeki Ünger döneminde ilk kurulan Türk orkestrası Avrupa’da konser vermek için turneye çıktı ve birinci Dünya Savaşı devam ederken Musika-i Hümayûn'la Berlin, Viyana, Budapeşte, Dresden, Sofya ve Münih’te şef olarak muhteşem konserler verdi. Bu gezi 1917 Aralık ve Ocak 1918 yılların da gerçekleşmiştir ve gezi sonrasında Union Française'de düzenli olarak haftalık konserler vererek yönetmeye başladı.

  1924 yılında Ankara'da ilgi çeken ve oldukça beğenilen iki şahane konser veren orkestra Cumhuriyet' tin ilan edilmesinin ardından Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti ismi ile cumhurbaşkanlığına bağlandı ve bu şekilde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın ilk çekirdeği meydana geldi.

  Zeki Üngör

  Uzun yıllar Musiki bölümleri Müdürlüğü ile Gazi Musiki Muallim Mektebi Müdürlüğüne atanarak vazife yaptı. Bu topluluğun ilk kurucu şefi ünvanı alan Osman Zeki Bey, 1934 senesinde sağlık sorunları sebebi ile emekliliğini istedi. Ünlü bestecinin İstiklal Marşından başka birçok ve çoğu marş şeklinde olan başka eserlerde bestelemiştir.

  1958 yılında vefat eden bestekar Osman Zeki Üngör’ ün cenazesi, askeri orkestra tarafından çalınan İstiklal Marşı eşliğinde İstanbul Karaca Ahmet mezarlığında toprağa verilmiştir.

  ]]>
  Mehmet Akif Ersoy https://www.istiklalmarsi.gen.tr/mehmet-akif-ersoy.html Sun, 09 Dec 2018 02:00:54 +0000 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nın da yazarı ve bu sebeple kendisine ‘Vatan Şairi’ unvanı verilen, cumhuriyetimizin ve milletimizin en usta ve en özgün kalemlerinden biri olan,  20 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı’nın da yazarı ve bu sebeple kendisine ‘Vatan Şairi’ unvanı verilen, cumhuriyetimizin ve milletimizin en usta ve en özgün kalemlerinden biri olan,  20 Aralık 1873 doğumlu şairimizdir.

  Başta ‘Safahat’ ve ‘Çanakkale Destanı’ olmak üzere yüzlerce şiiri ve onlarca kitabı bulunan şairimiz, şiir dışında da veterinerlik, öğretmenlik, hafızlık, vaizlik gibi meslekleri hayatına sığdırmayı başarmıştır.

  1873’te İstanbul’un Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde dünyaya gelen Mehmet Akif’in doğum ismi babası Mehmet Tahir Efendi tarafından verilen Mehmet Ragif’tir fakat bu isim çok fazla yaygın olmadığı için babasının ölümünden sonra annesi ona ‘Akif’ ismiyle seslenmeye başlamıştır ve Mehmet Akif’te zamanla bu ismi benimsemiştir.

  Mehmet Akif Ersoy

  Öğrenim hayatına henüz dört yaşındayken Fatih’te bir mahalle mektebinde başlayan Mehmet Akif, iki yıl sonra mektebin ilkokul bölümüne geçti ve burada babasından Arapça öğrenmeye başladı. Dil derslerine büyük ilgi duyan Akif, Arapçanın yanı sıra Farsça ve Fransızca dillerinde de oldukça başarılı oldu.

  Rüştiye’yi bitirdikten sonra babasının desteğiyle dönemin en önemli okullarından biri olan Mülkiye İdadisi’ne kaydoldu. 1888’de okulun yüksek kısmında öğrenim hayatına devam ederken aniden babasını kaybetmesi ve Büyük Fatih Yangını sonucu evlerinin yanmasıyla Mehmet Akif için zor ve yoksulluk içinde geçecek günler başladı. Babasının bir öğrencisi tarafından yanan evlerinin bulunduğu arsaya yeni, küçük bir ev yaptırıldı ve Akif annesi ve kız kardeşiyle burada yaşamaya başladı. İçinde bulunduğu durum gereği bir an önce iş hayatına atılmak isteyen Akif başarıyla okumakta olduğu okulunu bırakıp Ziraat ve Baytar Mektebi’ne geçiş yaptı.

  Baytar Mektebi’nde geçirdiği dört yıllık eğitimin yanı sıra burada spora da ilgi duymaya başlayan Akif, güreş, yüzücülük, koşma, gülle atma gibi birbirinden çeşitli spor dallarıyla ilgilenmeye başladı. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirmeyi başaran Akif, buradaki son iki yılında aynı zamanda onu vatan şairliğine kadar götürecek olan şiirle de ilgilenmeye başlamıştı.

  Mezuniyetinden sonra Kuran-ı Kerim’i sadece altı ay içinde ezberleyerek hafız oldu. Bu süreçte memuriyet hayatına da başlayan Akif’in aynı zamanda çeşitli dergilerde gazel ve şiirleri de yayınlanmaya başlamıştı.

  1893-1913 yılları arasında Ziraat Bakanlığı’nda memuriyet hayatını sürdüren Akif’in ilk görevi ise veteriner müfettiş yardımcılığıydı. Görev merkezi İstanbul olmasına rağmen Rumeli, Anadolu, Arabistan gibi çok çeşitli yerlerde memuriyet görevini yerine getirdi. 1898 yılında İsmet Hanım’la evlendi ve bu evlilikten altı çocuğu dünyaya geldi.

  Her zaman edebiyata ilgi duyan Akif, bu ilgisini şiir yazarlığının yanı sıra edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürdü. Kompozisyon ve Türkçe dersleri verdiği sıralarda Resimli Gazete’de ve Servet-i Fünun Dergisi'nde şiirleri ve yazıları yayımlanmaya devam etti.

  İkinci Meşrutiyet’in ilanından on gün sonra bir arkadaşı aracılığıyla İttihat ve Terakki Parti’sine üye oldu.  Bu süreçte Arap ve Osmanlı dersleri vermeye de devam etti.  Meşrutiyet’in etkisiyle 1908'de yayımlanan Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu ve yazın hayatında bir eşik daha atladı. Yazılarında ve verdiği vaazlarda İslam Birliği görüşünü yaymaya çalıştı.

  Arnavutluk İsyanı ve Balkan Savaşı onu çok üzdü. Fatih ve Bayezid camilerinde konuşarak halkı vatanı savunmaya çağırdı. Sonrasında gelişen süreçte önce Teşkilatı Mahsusa’ya girişi ve ardından İstiklal Savaşı’na katılışı geldi.

  Mustafa Kemal Paşa sayesinde Burdur vekili de olan vatan şairimizin Kurtuluş Savaşı esnasından ülkesine birçok büyük katkısı olmuştur. Savaşın ardından İstiklal Marşı’nı kaleme alan Akif, 27 Aralık 1936’da hayata gözlerini yumdu.

  ]]>
  İstiklal Marşı https://www.istiklalmarsi.gen.tr/istiklal-marsi.html Sun, 09 Dec 2018 14:49:02 +0000 İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli marşıdır. Osmanlı döneminde milli bir ruh yaşatmak için yazılmıştır. Milli duygularımızı yansıtacak ulusal bir marşın hazırlanması için Os
  Osmanlı döneminin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver çok yakından tanıdığı Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşını yazmasını istemiştir. Fakat Mehmet Akif Ersoy yarışmada para ödülü olduğu için yarışmaya başvuru yapmamıştır. Mehmet Akif Ersoy’un yakın dostları araya girerek yarışmada para ödülünün kaldırıldığını söyleyerek İstiklal Marşını yazmaya ikna etmişlerdir. Mehmet Akif Ersoy kabul ettikten sonra Ankara da bulunan Tacettin Dergahına kendini günlerce kapatarak İstiklal Marşını yazmaya başlamıştır. Şiirini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanına gönderen şairin şiiri yapılan değerlendirmede 1. seçilmiştir.1 mart 1921 günü meclisin yaptığı oturumda Hamdullah Suphi Tanrıöver şiiri kürsüde okuyup son sözün meclisin olduğu söylemiştir. 12 Mart 1921 günü İstiklal Marşı resmen kabul edilmiştir.

  İstiklal Marşı İstiklal Marşı 10 kıtadan oluşmaktadır. Her kıtasın da 4 mısra vardır. İstiklal Marşı 1922 yılında besteci Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. İstiklal Marşı ulusumuzu temsil eden bir marştır. Türkiye Cumhuriyetinin ve milli bayramların vazgeçilmez simgesi haline gelip okunmaya devam edilmektedir. Yazılmasında ki amaç gelecek nesillere gurur, onur ve erdem bırakmaktır . Ülkemizin hangi zor şartlar altında kurtarıldığını, yaşanan acıları, sevinçlerin kelimelere döküldüğü ve en önemlisi mesaj vermesiyle her anlamda gelecek nesillere nasıl davranmaları gerektiğini göstermektedir.

  İstiklal Marşı 1. Kıta

  Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
  Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
  O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
  O benimdir, o benim milletimindir ancak!

  İstiklal Marşı 2. Kıta

  Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
  Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl
  Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
  Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal.

  İstiklal Marşı 3. Kıta

  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım!
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

  İstiklal Marşı 4. Kıta

  Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
  Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
  Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
  'Medeniyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar

  İstiklal Marşı 5. Kıta

  Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
  Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
  Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
  Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

  İstiklal Marşı 6. Kıta

  Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
  Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
  Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
  Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

  İstiklal Marşı 7. Kıta

  Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
  Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
  Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
  Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.